هتل گردي

هتل گردي

معايب پيامك

 

محدوديت فضاي تبليغ: پيامك‌هاي تبليغاتي به شركت‌هاي تبليغ‌كننده فضاي تبليغاتي پنل اس ام اس كمي مي‌دهد؛ يعني با كمترين تعداد پنل پيامك كلمات بايد پنل پيامك پيام خود را برسانند و به علاوه نمي‌توانند پنل اس ام اس جلوه‌هاي صوتي يا تصويري به پيام‌هاي خود اضافه كنند؛ اين پنل پيامك مساله خلاقيت تبليغ‌كننده  پنل اس ام اس را از بين مي‌برد. تكرار ناپذيري: از ديگر معايب بازاريابي پيامكي اين است كه پنل پيامك برخلاف تبليغات راديو و تلويزيون نمي‌توان آن  پنل پيامك را بارها تكرار كرد، مگر اينكه هر بار از متن‌ پنل اس ام اس هاي مختلفي پنل پيامك استفاده شود، البته اين كار نيز اثر اوليه را نخواهد داشت. پنل اس ام اس پي‌گير نبودن مشتري: در نهايت، درگير كردن مشتري در امور بازاريابي و تشويق وي براي دريافت مستمر پيامك هاي پنل اس ام اس شركت شما روي گوشي موبايل، پنل پيامك هميشه كار آساني نيست. پيامك هايي كه بدون اجازه مشتري فرستاده مي‌شوند، معمولا مورد توجه قرار نمي‌گيرند و احتمال اين كه مشتري آن را باز نكند پنل اس ام اس زياد است.

ادامهـ مطلبـ
| ۱۷ مهر ۱۳۹۶ | ۰۱:۴۵:۲۶ | هتل گردي
پنل پيامك، پنل اس ام اس، اس ام اس، پيامك،

اطلاعات اساسي گردشگري

 

تا چندي پيش اطلاعات اساسي هتل هاي كيش در مورد ورود و خروج مسافران و مخارج آنها وجود نداشت در حال حاضر نيز در بعضي از هتل هاي كيش كشورها و  هتل هاي كيش مناطق اين اطلاعات چندان دقيق و جامع نيست و اطلاعات كمي نيز در اين زمينه كافي نيست. مي توان سياستهاي كلان را هتل هاي كيش در سه سطح تجزيه و تحليل كرد : 1- سطح خرد شامل تصميم هاي گرفته شده در سازمانها 2- سطح مياني هتل هاي كيش براي طراحي و تدوين اجراي سياستها 3- سطح كلان براي نظام هاي سياسي . روشن است هتل هاي كيش كه پيوند ميان اين سطح هم مهم و هم دشوار است . با ايجاد ارتباط ميان اين سه سطح مختلف هرگونه هتل هاي كيش تقسيم بندي در سياست و تدبير سياست گذاري گردشگري مشخص مي شود به هنگام مطالعه و تحقيق در هتل هاي كيش مورد سياستهاي كلان نه تنها بايد فرايندهاي سياستگذاري را مطالعه كرد بلكه هتل هاي كيش فعاليت هاي مربوط به تجزيه و تحليل كاربردي سياستها از جمله برقراري ارتباط دولت با لايه هاي مختلف اجتماعي و صاحبان صنايع  هتل هاي كيش را نيز مورد بررسي قرار داد.

ادامهـ مطلبـ
| ۱۷ مهر ۱۳۹۶ | ۰۱:۴۵:۰۷ | هتل گردي
هتل هاي كيش، كيش، هتل، هتل هاي،

تعيين استراتژي و سياستهاي گردشگري

 

 طراحي و تدوين هتل هاي شيراز استراتژي مشخص و سياستهاي كلان از عمده ترين وظايف دولتهاست. از آنجا كه گردشگري سهم هتل هاي شيراز عمده اي در هتل هاي شيراز سياست كلان كشورها ايفا مي كند. بنابراين كشورهاي صنعتي و همچنين ر  كشورهاي در حال توسعه به هنگام برنامه ريزي به  عنوان ابزارهاي موثر در  ادامه روند توسعه سياسي ، فرهنگي هتل هاي شيراز ، اقتصادي به گردشگري توجه مي كنند . آمارها بيانگر جايگاه ويژه وممتاز اين صنعت در استرتژيهاي هتل هاي شيراز توسعه كشورهاي جهان به خصوص كشورهاي در حال توسعه كه از منظر اقتصادي در سطح پايين تري قرار دارند مي باشد . بنابراين ضرورت نگرش صحيح واصولي و نظام مند و بهره گيري از روشهاي علمي مناسب هتل هاي شيراز از اين صنعت بيش از هر زمان ديگري احساس مي شود. سياستگذاري و طراحي سياستهاي مربوط به گردشگري تحت تاثير ساختارهاي رسمي ، حكومتي هتل هاي شيراز و ديگر ويژگي نظام سياسي قرار دارد بنابراين به علت آنكه هتل هاي شيراز هنوز از مفاهيمي چون گردشگر و گردشگري اتفاق نظر وجود ندارد و فرايندهاي سياستگذاري كاملا پذيرفته هتل هاي شيراز نشده تجزيه و تحليل سياستهاي گردشگري كمي با دشواري همراه است پس با مشاركت دادن و مطلع ساختن مردم از برنامه ريزي ها و سياست گذاري ها و شيوه نوع انتخاب مديران و بيان هتل هاي شيراز اثر بخشي سياستهاي گردشگري و تهيه اطلاعات كمي و كيفي  مي توان سياستهاي مناسبي را با استفاده از تحقيقات علمي و استانداردهاي بين المللي طراحي نمود . بنا بر عقيده كاسترز (1984 ) گردشگري هتل هاي شيراز دانش چند رشته

ادامهـ مطلبـ
| ۱۷ مهر ۱۳۹۶ | ۰۱:۴۴:۵۲ | هتل گردي
هتل هاي شيراز، شيراز، هتل،

شيوه ميان رشته اي شناخت جهانگردي

 

جهانگردي همچون منشوري كه جنبه ها هتل اصفهان و وجوه مختلفي دارند بنابراين لازم است براي شناخت آن نه فقط رشته علمي بلكه از رشته هاي مختلف هتل اصفهان بهره جست براي شناخت جهانگردي بايد از ديد روانشناسي آن را بررسي هتل اصفهان كرد از آن جاي كه جهانگردي هتل اصفهان در روابط بين الملل دول شكل مي گيرد بايد از زاويه سياسي نيز آن را مطالعه نمود. به همين ترتيب وجوه مختلف جهانگردي ايجاب مي كند تا از ديدگاههاي مختلف آن را بررسي نمود و شيوه چند رشته اي براي هتل اصفهان شناخت آن به كاربرد. به هتل اصفهان طور خلاصه مي توان نتيجه گرفت كه براي شناخت و بررسي جهانگردي يك هتل اصفهان شيوه يا نحوه برخورد كفايت نمي كند و بايد با ديدي نظام گرا و سيستمي به مطالعه جهانگردي و توريسم پرداخت. و آن را از زواياي مختلف مورد شناسايي قرار داد و آنچه به عنوان شيوه هاي شناخت هتل اصفهان گفته شد هيچ يك به تنهايي نمي تواند مدعي شناخت كامل جهانگردي باشد بلكه همه آنها به همراه هم و در يك نگرش كل گرا و مجموعه اي مي تواند تصويري كامل و درستي از جهانگردي را بدست هتل اصفهان دهند هتل اصفهان تصويري كه مفهوم جامع و كامل جهانگردي را بيانگر باشد

ادامهـ مطلبـ
| ۱۷ مهر ۱۳۹۶ | ۰۱:۴۴:۳۸ | هتل گردي
هتل اصفهان، هتل، اصفهان،

شيوه شناخت جامعه شناسانه جهانگردي

 

 جهانگردي پديده اي اجتماعي است و اين مساله هتل هاي مشهد موجب شده است تا جامعه شناسان توجه خود را به جنبه هاي اجتماعي جهانگردي مانند:  هتل هاي مشهد رفتارهاي افراد و گروهها در رابطه با جهانگردي و اثرات جهانگردي بر جامعه معطوف سازند در هتل هاي مشهد اين شيوه طبقات اجتماعي ، معيارهاي اخلاقي ، و ارزشهاي انساني رفتارها و هنجارهاي گروهي . آداب و رسوم مردم ميزبان و ميهمان در مقوله جهانگردي مورد بررسي واقع مي شود . جهانگردي به عنوان يك پديده هتل هاي مشهد اجتماعي و فرهنگي در روابط بين جوامع و هتل هاي مشهد فرهنگها اثرات عميق بر جامعه و مردمان آن به جاي مي گذارد . هتل هاي مشهد و منشا تغييرات و تحولات را الگو برداريهاي گوناگون مي شود . از اين رو اين شيوه در شناخت جهانگردي هتل هاي مشهد ارزش و اهميت فرواني داراست

ادامهـ مطلبـ
| ۱۷ مهر ۱۳۹۶ | ۰۱:۴۴:۲۴ | هتل گردي
هتل هاي مشهد، هتل، مشهد،

شيوه شناخت اقتصادي جهانگردي

 

اثرات اقتصادي جهانگردي مورد رزرو هتل مشهد توجه  تمام كشورها بوده و از اين جهت بررسي اقتصادي جهانگردي رواج بسيار دارد و به علت رزرو هتل مشهد اهميت رزرو هتل مشهد اين صنعت در رزرو هتل مشهد اقتصاد داخلي و خارجي اقتصاددانان جهانگردي را از عرضه و تقاضا، تراز پرداخت ها رزرو هتل مشهد ، مبادلات خارجي ، اشتغال درآمد ملي ، توسعه و ساير عوامل مورد بررسي قرار داده و الگوهايي را در اين زمينه ارائه داده اند. اگرچه رزرو هتل مشهد شيوه شناخت اقتصادي جنبه مهمي از جهانگردي را توصيف و تحليل ميكند رزرو هتل مشهد اما از جنبه هاي مهمي چون ابعاد فرهنگي و رواني زيست محيطي ، رزرو هتل مشهد جامعه شناسي ومردم شناسي غفلت مي ورزد .

ادامهـ مطلبـ
| ۱۷ مهر ۱۳۹۶ | ۰۱:۴۴:۱۲ | هتل گردي
رزرو هتل مشهد، رزرو هتل، هتل،

شيوه هاي شناخت تاريخي جهانگردي

 

اگرچه از اين شيوه استفاده رزرو هتل زيادي نمي شود اما براي  رزرو هتل شناخت جهانگردي مفيد و قابل استفاده است بررسي تاريخي رزرو هتل جهانگردي تحولات جهانگردي رزرو هتل را در طول زمان دنبال مي كند و رشد يا ركود آن را در سنوات مختلف علت يابي مي نمايد از آن رزرو هتل جاي كه جهانگردي به مفهوم امروزي سابقه رزرو هتل ديرينه اي ندارد لذا استفاده از اين نوع بررسي بسيار محدود و كاربرد چنداني ندارد . شيوه شناخت مديريتي جهانگردي : شيوه مديريتي برموضوعاتي برنامه ريزي كنترل ، تصميم گيري ، تبليغات ، قيمت گذاري و تحقيقات تاكيد دارد اين شيوه مورد استفاده فراوان بوده و در شناخت رزرو هتل جهانگردي در يك كشور نقش عمده اي  رزرو هتل دارد . بررسي فعاليتهاي مديريتي جهانگردي رزرو هتل نشانگر نحوه عملكرد اين صنعت در  جوامع مختلف بوده و با استفاده آن مي توان الگوهاي مديريتي مناسب را شناخته و براي بهبود و توسعه جهانگردي از آن بهره جست .

 

ادامهـ مطلبـ
| ۱۷ مهر ۱۳۹۶ | ۰۱:۴۳:۵۹ | هتل گردي
رزرو هتل، هتل، رزرو،

شيوه هاي شناخت جهانگردي

 

براي شناخت جهانگردي بايد از  هتل استقلال زوايا وديدگاههاي متفاوتي به آن نگريست تا شناخت كاملي از آن بدست آيد به همين جهت موضوع جهانگردي را به شيوه هاي گوناگون و از ديدگاههاي مختلف بررسي كرده اند كه آگاهي از آنها مفهوم جهانگردي را روشنتر مي سازد . در اين قسمت به توصيف اين شيوه ها كه نحوه تقرب به مساله  هتل استقلال جهانگردي است مي پردازيم . شيوه شناخت سازماني جهانگردي : در اين شيوه جهانگردي هتل استقلال را از جهت سازمانها و موسساتي كه فعاليتهاي جهانگردي را انجام مي دهند بررسي كرده و مي شناسند شيوه  هتل استقلال سازماني تاكيد بر شناخت وظايف ، روشها ، هزينه ها و مشكلات و مسائل سازمانهايي را كه با جهانگردي در ارتباط مستقيم مي باشند . شيوه شناخت فرآورده ها و خدمات جهانگردي : كوشش در اين شيوه  هتل استقلال بر مطالعه فرآورده ها و نحوه توليد بازاريابي و ارائه آنهاست . به عنوان مثال در اين شيوه خدمات هتلها و مهمان سراها . چگونگي ارتباط آنها با مشتريان، نحوه قيمت گذاري خدمات آنها، بازاريابي و ميزان آموزش و تجربه به مديران و كاركنان آنها و بسياري از مسائل ديگر بررسي شده و از اين هتل استقلال طريق تصوير كامل از مساله هتل استقلال به دست داده مي شود . حال اگر از ساير فرآورده ها و خدمات جهانگردي مانند اطلاعات هتل استقلال جهانگردي و تسهيلات حمل و نقل رستورانها و غيره نيز به هتل استقلال همين ترتيب كسب آگاهي كنيم مي تواني ادعا نماييم كه وجهي از مساله جهانگردي را شناسايي كرده ايم .

ادامهـ مطلبـ
| ۱۷ مهر ۱۳۹۶ | ۰۱:۴۳:۴۹ | هتل گردي
هتل استقلال، هتل، استقلال،

مزاياي بازاريابي پيامكي

 

دسترسي آسان به مشتري: اين روزها پنل پيامك همه با خودشان گوشي تلفن همراه دارند. روز به روز تعداد افرادي كه كانال‌هاي ارتباطي آنها از طريق تلفن پنل پيامك همراه توسعه مي‌يابد، در حال افزايش است. اين مساله فرصتي را به وجود مي‌آورد تا افرادي كه كسب و پنل پيامك كاري دارند پنل اس ام اس در هر موقعيتي به مشتري پنل پيامك خود دسترسي داشته باشند. با بازاريابي هدفمند براي مشتريان تان  پنل اس ام اس مي‌توانيد كسب‌وكار خود را با صرف هزينه و زمان كمتر توسعه دهيد. سريع و همگاني بودن: بهتر است پنل اس ام اس فعاليت‌هاي بازاريابي پيامكي هدفمند باشد و تنها مشترياني را مدنظر قرار دهد كه در كسب‌وكار در ارتباط پنل اس ام اس با شما هستند و دوست دارند اخبار كاري شما را بشنوند، در اين صورت به افرادي نزديك مي‌شويد كه تمايل دارند از تلاش‌هاي شما براي انجام كسب‌وكار مطلع شوند و نقش مهمي در موفقيت بازاريابي پيامكي ايفا مي‌كنند. در بازاريابي پيامكي، يك پيام كوتاه براي مشتري ارسال مي‌شود كه لازم است فرد  پنل اس ام اس  مورد‌نظر تنها چند ثانيه براي خواندن آن زمان صرف كند، در حالي كه در بازاريابي اينترنتي يا پستي، پنل اس ام اس بيشتر افراد ايميل‌ها پنل پيامك را نمي‌خوانند يا ممكن است پيام شما به spam فرستاده شود.هزينه كم، بازدهي بالا: طبق آمارهاي جهاني، احتمال باز كردن متن تبليغات پيامكي (اگر ارسال به صورت هدفمند و با پنل اس ام اس اجازه مشتري باشد) 97 درصد است و بيشتر پيام‌ها در اولين ساعتي كه آن را مي‌فرستيد، خوانده مي‌شوند. اين كار بسيار موثر پنل پيامك است و ميزان بازدهي 20 تا 70 درصد دارد (ميزان بازدهي بازاريابي اينترنتي تنها 15 درصد است.) به علاوه، نسبت به ديگر روش‌هاي بازاريابي كه قبلا استفاده مي‌كرديد، هزينه بسيار كمتري دارد.بالا بودن ميزان يادآوري و به‌خاطرسپاري پيام: چون اين پيام‌ها به طور  پنل اس ام اس مشخص و به وسيله شخصي‌ترين رسانه ارسال پنل پيامك مي‌شود، در ذهن گيرنده پيام نقش مي‌بندد و از قدرت اثرگذاري بالايي برخوردار است.

ادامهـ مطلبـ
| ۱۷ مهر ۱۳۹۶ | ۰۱:۴۳:۳۵ | هتل گردي
پنل پيامك، پنل اس ام اس، اس ام اس، پيامك،

جهانگردي و گردشگري

 

كه اگرچه جهانگردي را مي توان يكي از كامل ترين انواع ارتباطات دانست اما اين پديده نيز همانند ديگر اشكال ارتباطات از تاثير آنچه در اصطلاح « اخلال » يا « پارازيت » هتل هاي كيش در فراگرد ارتباطي مي خوانيم در امان نيست . اخلال در  ارتباط مي تواند روي هر يك از عناصر آن تاثير هتل هاي كيش گذارد . و در نهايت فراگرد ارتباط را با مشكل هتل هاي كيش روبرو كند يا به قطع آن منجر شود اگر ارتباط ميان دو نفر يا بيشتر نتواند بر همدلي ميان آنان بيفزايد بي شك مقصود اساسي از ارتباط حاصل نشده و در اصطلاح تخصصي ارتباط با اخلال مواجه شده است افزون بر اين اخلال را مي توان از منظر دگرگوني اجتماعي مورد هتل هاي كيش ارزيابي قرار داد . جهانگردي يكي از سرچشمه هاي برونزايي دگرگوني در هر جامعه است .  هتل هاي كيش از طرفي هر نوع توسعه الزاما بادگرگونيهاي همراه خواهد بود . بنابراين جهانگردي و توسعه آن متضمن هتل ترنج كيش تاثير مثبت و منفي ، مستقيم و غير مستقيم ، ملموس و ناملموس ، و كمي و غير كمي خواهد بود . هتل هاي كيش جداي از تاثيرات كمي جهانگردي كه در سيماي توليد ناخالص داخلي جهانگردي ، ارزش افزوده جهانگردي ، درآمد حاصل از جهانگردي بين المللي ، ترازنامه مالي جهانگردي و غيره تبلور مي يابد. اثرات هتل هاي كيش غير كمي هم بر آن مترتب است از جمله تاثرات غير كمي جهانگردي و منافع و مشكلاتي است هتل هاي كيش كه اين پديده براي جامعه محلي و الگوهاي فرهنگي آن به همراه مي آورد .

ادامهـ مطلبـ
| ۱۷ مهر ۱۳۹۶ | ۰۱:۴۳:۱۸ | هتل گردي
هتل هاي كيش، كيش، هتل،
هتل گردي
نام عنوان 。。。

با شرح مختصر 。。。

NEW

جستجوگر

درباره ما

رمزینه بارکد


آمار

افراد آنلاين : 1
بازديد امروز : 1
بازديد ديروز : 0
بازديد كل : 286

↑ برو بالا

سرویس وبلاگدهی فارسی یا پارسی رایگان